”Oroväckande etisk glidning i coronatider”

Personal och patient vid Karolinska sjukhuset i Solna.
Personal och patient vid Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Anders Wiklund/TT

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

När det blåser hårt måste man styra stadigt. Det är mycket viktigt att inte glidningar, en förändrad grundsyn, eller rent av sedan tidigare förkastade principer, halkar in i regelverk och praxis. Visst kan extraordinära situationer kräva undantag från gällande regelverk och principer. Men då måste detta diskuteras och beslutas i laga ordning. Om ”undantagsetiska principer” smygs in under pågående kris är risken stor att dessa principer blir kvar även efter det att vi lämnat krisen bakom oss – de riskerar att bli det ”nya normala”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons