RecensionDans

Somewhere at the beginning Ett fadersuppror som söker rötter och feminism

Germaine Acogny, 75 år, från Senegal är den afrikanska samtidsdansens grande dame.
Germaine Acogny, 75 år, från Senegal är den afrikanska samtidsdansens grande dame. Foto: Thomas Dorn

Den afrikanska dansens förgrundsgestalt Germaine Acogny visar att man måste våga konfrontera sin historia för att förstå sig själv.

Anna Ångström
Publicerad
Annons

”Essensen i afrikansk dans är dialogen med kosmos och en stor respekt för kroppen. Rötterna är utgångspunkt men konfrontationen med omvärlden är viktig.” Så formulerade sig Germaine Acogny på dansfestivalen i Montpellier år 2000. Diskussionen gällde om inte den afrikanska dansen riskerade att förlora sin identitet i kontakterna med västvärlden – en oro hon bemötte med att problematisera hela frågeställningen.

Så har ju också denna grande dame inom (väst)afrikansk dans pendlat mellan hemlandet Senegal och Frankrike och fångat upp influenser från olika håll. På 1970-talet ledde hon Maurice Béjarts afrikanska Mudraskola. Många turer och år senare förverkligade Acogny idén om ett utbildningscentrum för dans i Dakar, L'Ecole des sables.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons