Annons

En bortglömd kunskap väcktes till liv

Efter drygt 30 år av blodiga inbördeskrig etablerades 2011 Sydsudan som en republik. Det gjordes också att landet öppnades upp för utveckling och handel. Då inleddes arbetet med att väcka en bortglömd kunskap i landet till liv: att odla kaffe.

Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan.

Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan.

Foto: Nespresso
Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan.

Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan.

Foto: Nespresso
Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan. Foto: Nespresso

En gång i tiden, innan inbördeskrig förstörde Sydsudan inifrån, var det ett bördigt jordbruksland mitt i ett område i östra Afrika som sägs vara ”kaffets vagga”. Innan kriget inleddes odlades både Arabica- och Robusta-böner i landet som det tros ha odlats kaffe i sedan 1 000 år.

Skådespelaren George Clooney har varit engagerad i Sydsudans övergång till självständighet. Clooney är också Nespressos varumärkesambassadör. Det samarbetet var en del i orsaken till att Nespresso engagerade sig i att återuppliva Sydsudans kaffeodlingssektor och väcka en glömd kunskap till liv: att odla kaffe av hög kvalitet.

Sydsudan-projektet

2013 inleddes Sydsudan-projektet där målet var att ta upp produktionen av högkvalitativt kaffe i landet och då även bidra till ekonomisk utveckling och skapa nya tillgångar.

AAA Sustainable Quality-programmet, det program som säkerställer Nespressos hållbarhetsarbete och satsning på kaffeodlares ekonomiska situation, blev en grundpelare i Sydsudan-projektet. Som en del av det blev Nespresso det första företag att exportera kommersiellt kaffe från Sydsudan på över 30 år.

– Det här programmet hjälper odlare och deras familjer att säkra framtiden genom att bygga upp nya möjligheter till hållbar verksamhet i den här regionen, säger George Clooney i ett uttalande.

”Suluja Ti South Sudan”

Det tog 18 månader från att projektet inleddes till att det första kaffet exporterades ut från Sydsudan. Nespresso arbetar med ideella organisationer samt den icke vinstdrivande organisationen Technoserve, ett företag som arbetar med att hjälpa fattiga områden till att få ett fungerande jordbruk.

Det gör det möjligt för kaffeodlare att sätta upp kooperativ, skaffa finansiering och investera i infrastruktur för att kommersialisera kaffeexporten. Bönderna får utbildning i att odla, skörda och göra iordning bönorna inför nästa steg i processen.

– Det kommer att ge välbehövliga inkomster och säkerhet för tusentals odlare och deras familjer som i dag bor i kaffeodlande områden och har potential att spela en viktig roll i att bidra till att diversifiera den ekonomiska grunden i landet, menar Clooney.

Det kaffe som exporterades från Sydsudan kom från landets södra delar och blev en limited edition som fick namnet ”Suluja Ti South Sudan” som sålts i utvalda länder.

– En viktig del i det här projektet var att vi inte ville skapa några nya varianter. Vi skulle använda de ursprungliga kaffeträd som överlevt 30 år av krig. Det innebär att marken är väldigt näringsrik. Det är ett av Robusta-bönans ursprungsländer, säger Alexis Rodriguez, Head of Coffee Development på Nespresso, som själv besökt odlingar i landet.

På sikt handlar arbetet om att ta fram riktlinjer för vägledning och utbildning för att kunskapen om hur kaffe odlas inte ska glömmas bort igen. Om det fortsätter att lyckas kan det hjälpa Sydsudan att utvecklas socialt och ekonomiskt – allt genom att producera högkvalitativt kaffe.

Läs mer om var kaffe tar sin början vid världens främsta växtplatser!

Annons
Detta är en annons från Nespresso, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.