Stadsbyggande får inte en bli fråga om smak

SLUTREPLIK. Arkitektur eller stad – det är två olika ­intressen som måste vägas mot varandra i alla stadsbyggnadsfrågor. Men det får inte bli godtyckliga ­bedömningar efter enskilda politikers smak, skriver Johan Johansson i en slutreplik till Kristina Alvendal.

Publicerad
Annons

Stadsmuseets värdering av byggnader måste baseras på mer allmängiltiga och bestående kriterier än byggnadernas popularitet just idag eller enskilda politikers smak. Om detta verkar jag vara överens med både Ola Andersson (9/6) och Madeleine Sjöstedt (10/6). Däremot verkar jag inte vara överens med Kristina Alvendal (4/6).

Kristina Alvendal skriver att stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att väga olika intressen mot varandra, och att nämnden ska fatta sina beslut utifrån goda underlag och en väl underbyggd argumentation. Det är svårt att invända mot den beskrivningen. Samtidigt har dock Alvendal valt att frångå de principer som hon hänvisar till genom att formulera ett anmärkningsvärt uttalande till nämndsammanträdet den 23/4, där hon skriver att nämnden ska bortse från blåklassningen av Trygg-Hansahuset såväl som liknande ogenomtänkta klassningar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons