Undvik vilorummet om du vill bli utvilad

Publicerad
Annons

Jag har fått många intressanta mejl och brev efter min förra språkspalt som handlade om ord med anknytning till döden. Därför fortsätter jag på detta eviga ämne. Vid ett anfall av lätt yrsel och hastig trötthet för en tid sedan var det någon som vänligt föreslog mig att jag skulle bege mig till universitetets
vilorum. Inför denna dödförklaring kände jag mig genast bättre - ett skratt piggar upp.
Det rum där en fullt livskraftig person vilar sig kallar jag för vilrum. De döda däremot finner vila - en evig sådan - i ett
vilorum. Enligt SAG, Svenska Akademiens grammatik, finns tendenser till betydelsedifferentiering i de fall då ett substantiv uppträder i olika former som förled. Som exempel anges att man med ord som kyrktak, kyrkbacke och kyrktupp syftar på en högst konkret kyrka. Den kyrka som åsyftas i ord som kyrkofurste och kyrkospråk är däremot mer abstrakt. Möjligtvis kan man påstå att en liknande distinktion kan göras mellan vilrum och
vilorum.

Om en avliden person befinner sig i ett vilrum så kan man hoppas att detta endast är en högst tillfällig lösning. Att den avlidna förs till sitt
vilorum är däremot ytterst passande. Sven Fischier förmodar att en avliden person är någon som gått ur tiden. Detta stämmer. Det "lida" som förekommer i
avlida har nämligen ingenting med lidande att göra utan i stället med det fornsvenska ord som betyder "gå", "fara". Ordet förekommer alltså i uttrycket "tiden lider" och kan även förknippas med det "led", som finns i sammansättningar som "farled", "vandringsled", "ledsaga" etc. "Led" har här betydelsen "färd", "riktning", "väg".
Sven Persson är en annan läsare som funderar på ordet
avlida. Han frågar om den lösa sammansättningen "lida av" i Israel Holmströms "Gravskrift över Pompe" från 1712 är en medvetet komisk formulering. Om formuleringen är medvetet komisk vet jag inte. Jag vet bara att den lösa sammansättningen av verbet - alltså "lida av" - är korsmärkt i SAOB vilket innebär att formen har en föråldrad betydelse.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons