ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Albertus Pictor i nytt ljus

kyrkomålare En ny bild av kyrkomålaren Albertus Pictor är på väg att växa fram i ett pågående forskningsprojekt. Ett 30-tal svenska kyrkor utsmyckades av Albertus och hans verkstad under 1400-talet. En av de mest kända är Täby kyrka, där Döden spelar schack med människan.

Eva Bäckstedt
Publicerad
Annons

Man får tänka sig ett kyrkorum utan fasta bänkar, ett rum där man står eller går omkring när man inte ligger på knä. Man får tänka sig att det är rätt mörkt, att luften är tjock av dunsterna från rökelsekar och osande oljelampor och ljus. Man får tänka sig sången och mässandet på latin.
Slutligen - och det är nog det som är svårast - får man försöka föreställa sig att man lever i en oändligt mycket bildfattigare värld än vår, och att man plötsligt finner sig omgiven av ett myller av målningar, somliga sublimt sköna, andra ruskiga eller groteska.
Det måste, kort sagt, ha varit en oerhörd upplevelse för 1400-talets Täbybor att träda in i sin kyrka.
Det är inte så illa att träda in i Täby kyrka i dag heller, särskilt inte i sällskap med konsthistorikern Pia Melin och latinisten Christina Sandquist Öberg, som kan förklara vad man ser. De deltar båda i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om de märkliga målningarnas upphovsman, vår mest kände medeltida kyrkomålare den mångkunnige Albertus Pictor.
Pia Melin
har tagit som sin huvuduppgift att jämföra klädesplagg och bruksföremål i måleriet med arkeologiskt material från Pictors tid. Christina Sandquist Öberg dokumenterar språkbanden, de ”textremsor” som ingår i många av målningarna, och som oftast är skrivna på latin.

Albertus Pictor, Albertus Målare, dessutom pärlstickare - brodör - och musiker, vem var han?
Länge har man räknat honom som infödd svensk, ibland har hans konst till och med kallats typiskt svensk, om än med tyska influenser. Nu vet man bättre.
Pia Melin, Christina Sandquist Öberg och deras kolleger i projektet har kunnat fastslå att Albertus var bördig från Immenhausen, en ort belägen några mil från staden Kassel i den tyska delstaten Hessen.
Hans familj måste ha varit tämligen välbeställd, med tanke på hans goda utbildning.

Laddar…