Större andel äldre skog innebär mer virke

Publicerad
Annons

Vi menar att det är absolut nödvändigt att det finns skog i alla åldrar, jämnt fördelade över skogslandskapet och i olika åldersklasser för att uppnå en god hushållning av virkesförrådet. Skogen och dess virkesförråd är en viktig resurs för hela samhället. Hushållning och långsiktighet är därför mycket angeläget. I dag är dock majoriteten av landets skogar inte mogen för avverkning. Detta medför att biologiskt mycket värdefulla naturskogar huggs för att tillfredsställa Sveriges skogsindustri i väntan på att ungskogen växer till sig.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons