Bör Gud och Darwin ingå partnerskap?

Publicerad
Annons

Det är nu inte min mening att ytterligare förvirra den redan vidlyftiga debatten om nya samlevnadsformer för allt och alla från hästar till harem. Alls inte. Bilden av nämnda potentater i samma säng är inte ens min egen, utan lånad från ingen mindre än ordföranden i Svenska kyrkans teologiska kommitté, Carl Reinhold Bråkenhielm. Han förespråkar, eget nog, en sådan mesallians.
Scenen för hans oväntade utspel är en boken Gud & Darwin - känner de varandra? (Verbum), en hövlig och tankeväckande brevväxling, ja nästan duett, mellan Bråkenhielm och biologen Torbjörn Fagerström. Aktade professorer båda två, var och en inom sitt revir, som här förenas i en strävan att åtminstone förstå varandra. Jag ställer mig ännu aningen tvekande till den bioteologi de skisserar, men vill ändå lyfta fram deras dialog som ett akademiskt sundhetstecken.
Jag menar, hur ofta ojar vi oss inte över att de två kulturerna - vetenskap och humaniora - talar förbi varandra, om de över huvud taget kommunicerar. Just evolutionsläran
och religionen är två sådana härläger som länge bekrigat varandra. Att nu ett par av deras respektive alfahannar sänker garden och verkligen anstränger sig för att smaka på vad motparten har i påsen är en händelse värd att notera.
Det slutar med att gudsmannen Bråkenhielm kallar sig ultradarwinist, medan den sekuläre Fagerström talar om kulturell evolution och hämtar tänkvärda citat från kyrkomötet i Konstantinopel år 451. I mycket är de överens, och samfällt rider de spärr mot fundamentalism i bägge läger. Gott så.

Nu väntar vi bara på nästa titel i vad som skulle kunna bli en hel serie brevböcker i den tvärvetenskapliga förståelsens namn. Mest angelägen tycks mig en just lika respektfull och nyfiken dialog mellan den briljante pedagogen Fagerström och någon lika slipad och akademiskt väl förankrad företrädare för, säg, postmodern genusteori. En sådan bok, tyvärr för dagen osannolik, vore ett mer aktuellt försök att överbrygga de närmast skrattretande motsättningar som finns mellan universitetens
fakulteter.
Föreningen Vetenskap och Folkbildning, som utger tidskriften Folkvett, har på sin hemsida en lista - Skeptiskt ABC - över vidskepelse som bör bekämpas. Astrologi, kreationism etc. Och där, mellan parapsykologi och slagruta står det: postmodernism. Visst kan man se saken så, men samtal utan kniv i hand leder längre, om än inte alltid i säng.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons