Hans-Roland Johnsson:Susan Sontag fortsätter att provocera

Susan Sontag menade med en berömd formulering i en essä att tolkning är ”intellektets hämnd på konsten”. De senaste årens böcker om Sontag visar att hennes texter fortfarande engagerar.

Hans-Roland Johnsson
Publicerad
Annons

Den välskrivna essän – från Montaigne till, säg, Milan Kundera och George Steiner – är inte endast en personligt färgad betraktelse i gränslandet mellan vetenskaplig uppsats och underhållande recension, den är också, och kanske i än högre grad, ett möte med ett inspirerande författartemperament. Essäförfattaren fungerar både som introduktör och samtalspartner, och i vissa fall kan hans eller hennes reflektioner bli minst lika, eller till och med mera, intressanta än själva ämnet för essän – detta till skillnad mot kritikern i dagspressen vars ansats vanligtvis är mera ämneskoncentrerad och återhållsam. György Lukács har träffande sagt att det viktigaste i essän inte är det slutgiltiga omdömet, utan den process som leder fram till det.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons