Joakim Molander:Försök till en rättvisa byggd på vänskap

Dagens rättsprinciper är långt ifrån värdeneutrala, utan bygger på den outtalade människosynen att vi alla är egoister och i juridiska sammanhang fiender. I en övertygande doktorsavhandling visar Sacharias Votinius att vi skulle kunna ha en juridik byggd på medmänsklighet.

Joakim Molander
Publicerad
Annons

När två parter ingår ett kontrakt eller avtal så förbinder de sig att agera i enlighet med det som bestäms i avtalet, varken mer eller mindre. Om en part bryter sina löften begår den avtalsbrott. Detta gäller även om avtalsbrottet beror på olyckliga omständigheter eller oförutsedda händelser. En firma som exempelvis inte kan genomföra ett uppdrag till följd av sjukdom är skyldig till kontraktsbrott, om man inte garderat sig för detta i kontraktet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons