Mayafolkets röster ekar i ny forskning

Långt före 1500-talet använde sig flera folk i Mexiko av skriftlig kommunikation. När spanjorerna invaderade levde de inhemska språken kvar och en rikhaltig litteratur, skriven med latinska bokstäver, har bevarats. Nya studier av dessa reviderar bilden av det koloniala Mexiko.

Publicerad
Bibel på nauhatl med aztekiska symboler från 1500-talet.

Bibel på nauhatl med aztekiska symboler från 1500-talet.

Annons

Det folk som Hernán Cortés och hans mannar mötte när de 1519 kom till Tenochtitlan, dagens Mexico City, har gått till historien som azteker. Men ordet aztek är en sentida konstruktion. Invånarna i Tenochtitlan talade om sig själva som mexica. Ibland såg de sig som en del av en större folkgrupp - nahua - vilka talade ett gemensamt språk: nahuatl. Språket var mycket spritt i Mesoamerika, ett kulturområde som utgjordes av södra halvan av Mexiko, nuvarande Guatemala, Belize, El Salvador och delar av Honduras. Men invånarna i området talade också en mängd andra språk, framför allt olika varianter av maya.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons