”Kräv hållbar sojaproduktion”

Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Därmed bidrar vi till att minska avskogningen i Sydamerika och till minskade utsläpp av växthus­gaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen.

Publicerad
Annons

Världens skogar avverkas fortsatt i snabb takt. Avskogningen medför förlust av biologiskt värdefull natur och ekosystemtjänster och resulterar även i stora utsläpp av växthusgaser. Flera vetenskapliga rapporter visar att så mycket som 20 procent av dagens globala utsläpp kan relateras till den pågående skogsomvandlingen som sker för att skapa ny odlingsmark, i Sydamerika bland annat för soja. Att stoppa avskogningen och styra jordbruk mot andra områden är därför en effektiv åtgärd för att begränsa den hotande klimatförändringen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons