Lagen kommer att ändras – men hur?

Svensk lagstiftning kommer sannolikt att ändras. Det är nu viktigt med en bred offentlig debatt om hur den bör ändras, skriver analytiker Johan Dencker i en slutreplik.

Publicerad
Annons

Den 23/4 skriver företrädare för Piratpartiet i en replik på mitt inlägg på den här platsen att datalagring inte är effektivt för brottsbekämpning. Till stöd för uppgiften hänvisar de till en fyra år gammal undersökning som gäller ett antal andra europeiska länder med skiftande tillämpning av datalagringsdirektivet. Den 25/4 för Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en replik en, i och för sig relevant, diskussion om hur lagstiftningen kring hemliga tvångsmedel har utvecklats. Hon berör dock inte alls den fråga jag lyft: att direktivet gäller olika sorters uppgifter (abonnemangs- och trafikuppgifter) med en ur integritetssynpunkt skiftande känslighetsgrad. Kopplingen mellan en abonnent och en IP-adress som använts vid ett grovt brott är rimligen inte en uppgift som utan vidare kan jämställas med de ingående tvångsmedel som Ramberg diskuterar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons