ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Många vårdcentraler saknar psykologisk kompetens

Publicerad
Annons

På SvD Brännpunkt (
23/3) skriver samtalsterapeuten Yolanda de Wanngård om behovet av ett ”bot-avdrag”, som skulle motsvara rot- och rut-avdrag, i form av momsbefrielse av ”samtalsterapier”. de Wanngård pekar alldeles korrekt på att psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem, som leder till stort lidande för de drabbade, men även är en kostsam utgift för samhället i form av sjukskrivningar och inkomstbortfall. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa. Tjugo procent av den arbetande befolkningen rapporterar problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar. OECD uppskattar de rent ekonomiska kostnaderna för detta till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg, vilket motsvarar nästan tre procent av Sveriges BNP.

Laddar…