Magnus Bremmer:Twitter kan förändra vårt sätt att berätta

Nättjänsten Twitter har lockat många att använda formen för litterärt berättande. Förutom romaner uppstyckade i max 140 tecken långa inlägg förekommer följetonger som utspelar sig i realtid, komprimerade dikter och mikroromaner – med blandat resultat.

Magnus Bremmer
Publicerad
Annons

När den franske konstkritikern och redaktören Félix Fénéon år 1906 började bidra till spalten för diversenotiser ( faits divers) i dagstidningen Le Matin, gjorde han det anonymt men med stil. Dessa små referat av vardagshändelser rubricerades, talande nog, som ”Nouvelles en trois lignes”, vilket kunde utläsas som antingen ”nyheter” eller ”noveller på tre rader”. För Fénéon blev nyhetsnotisen en litterär form. De kunde lyda: ”Antänd av hennes son, 5 år, flammade en lysraket upp under kjolen på Mme Roger, i Clichy: skadorna var ansenliga.” Eller: ”Det finns inte längre någon Gud för fyllbultarna. Kersilie från St Germain misstog fönstret för dörren: nu är hon död.” Någon vidare spridning av dessa miniatyrer tycktes Fénéon vara helt ointresserad av. Omtalad är hans koncist nekande respons på en konkret förfrågan om att bli publicerad: ”Jag strävar endast mot tystnad”. Först efter Fénéons död kunde notiserna, som hans fästmö klippt ut i smyg, ges ut i samlad form.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons