Tron behöver nya bilder

Publicerad
Annons

Tro och vetande är olika förhållningssätt till den värld vi lever i och försöker förstå, skriver ärkebiskop K G Hammar som ser fundamentalister i båda lägren. Han menar att även den troende måste vara beredd att omvärdera det språk och de bilder som tidigare var relevanta för den religiösa förståelsen.

"Om någon frågar er om ni tror på Gud, dröj med svaret tills ni fått veta vad frågaren menar med "Gud"". Vi var unga nyblivna teologie studeranden vid 1960-talets början i Lund, och vi hade varit samlade en kväll tillsammans med Gustaf Aulén, tidigare professor i Lund och biskop i Strängnäs, men då som 90-åring fortfarande aktiv som teolog. Vi var nog rätt förvirrade tills Aulén förklarat närmare: "För när ni hört det svarar ni säkert nej."
Jag blir påmind om Auléns råd, när jag läser Svante Nordins välskrivna artikel (SvD 15/9). Det som Nordin genom den historiske Hedenius försöker framkalla berör inte. Det handlar inte om tro, åtminstone inte min tro. Tro är inte främst ett försanthållande av verifierbara satser, allra minst av samma slag som naturvetenskapliga sanningar. Inte heller tycks det mig att vetenskaplig sanning i dag är ett så enhetligt begrepp som Hedeniusdebatten för femtio år sedan kunde antyda.
Jag vill därför nalkas frågeställningen omkring tro och vetande från en annan utgångspunkt.
"Sanningen äga vi endast i den mån vi söka den" står som devis i min doktorsavhandling från 1972. Orden är Natanael Beskows, och han tillhörde en teologisk riktning som kring sekelskiftet 1900 ville vara kulturöppen och i samklang med den tidens vetenskapliga rön. Citatet antyder att sanningen mer handlar om ett förhållningssätt än om ett kunskapsinnehåll som man "äger". Ordet vetande kan ju både betyda ett kunskapsinnehåll, det man vet. Och det kan syfta på vetandeprocessen, hur man vet eller kanske inte vet.
Skillnaden mellan orden säkerhet och visshet kan kanske också illustrera de olika tendenserna. Min erfarenhet säger mig att vår värld, inte minst i västerlandet, är befolkad både av trosfundamentalister och av vetandefundamentalister. Men här finns också sökande och prövande människor inom såväl trons värld som vetandets. Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara, att antingen ses såväl tro som
vetande främst som försanthållande av vissa satser och påståenden. Eller kan de också ses som förhållningssätt till den värld vi lever i och försöker förstå. Då förstår man tro och vetande som relationella begrepp i första hand.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons