Lärare: Får de en enkel textuppgift tar det stopp

Språket är nyckeln för att lära sig många skolämnen, enligt Mattias Danielsson som är lärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Han ville vidareutbilda sig i svenska som andraspråk för att bli en bättre matematiklärare, men kom inte in på kurserna han sökt.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Mattias Danielsson började som lärare på Globala gymnasiet på Södermalm i Stockholm för fyra år sedan, samtidigt som skolans två första språkintroduktionsklasser startade. Förra året blev det ytterligare en klass för programmet som riktar sig mot nyanlända elever i gymnasieåldern som ska läsa in grundskolekompetens innan de börjar på ett annat gymnasieprogram.

Mattias Danielsson, som är lärare i matematik och engelska, poängterar hur viktigt språket är i förståelsen av matematik, och säger att elever i språkintroduktionsklasserna ofta får ett lägre betyg än de enligt hans bedömning borde ha i diagnostiskt prov.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons