Låt företag dra av kostnader för sociala avgifter

Vi satsar på ett nytt socialavgiftsavdrag. Det innebär att alla företag ges rätt att dra av upp till och med 57 000 kronor årligen. Vår reform kan ses som en spegelbild av jobbskatteavdraget med potential att bli precis lika framgångsrikt. Det skriver Jimmie Åkesson och Erik Almqvist (SD) som imorgon, tisdag, presenterar partiets bugdetförslag.

Publicerad
Annons

Samtidigt som Sverige statsfinansiellt står väl rustat inför framtiden finns det gott om orosmoln på himlen. Svensk ekonomi, som är beroende av en stark export kan drabbas hårt vid ett kraftigt fall i efterfrågan på svenska varor. Mot denna bakgrund ser vi sverigedemokrater insatser för att öka viljan bland företag att nyanställa samt incitamenten för arbete hos den arbetsföra befolkningen som det allra viktigaste. Det är med oro vi nu går in i en osäker konjunktur med historiskt höga arbetslöshetstal, växande långtidsarbetslöshet och ett utanförskap som bara fortsätter att växa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons