Gasmonopol bildas i höst

Lönsamt gasnät. I höst blir det mycket lönsamma gasledningsnätet ett privat monopol. Ägaren, riskkapital­bolaget EQT, slussar vinsterna till Guernsey i engelska kanalen. Vem som i slutändan äger det allt viktigare naturgas­nätet vet inte ens svenska myndigheter.

Jacob Bursell
Publicerad
Annons

Drygt 2000 företag, 30 kommuner och över 1 miljon människor förlitar sig i dag på naturgas, för värme, elektricitet och som råvara. Nationellt är den mindre viktig, men på västkusen är naturgasen bitvis oersättlig. Det intresserade riskkapitalbolaget EQT, som 2009 köpte Swedegas, bolaget som äger stora delar av naturgasnätet.

I oktober, genom en affärsuppgörelse med tyska Eon, tar bolaget över sista delen av nätet. Därigenom får EQT, genom portföljbolaget Swedegas, ett privat monopol på hela den svenska gasinfrastrukturen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons