Ta kommandot över ditt liv

Det handlar om att leva i nuet, inte för nuet, och att vara i världen, men inte av den. Sådana buddhistiska och religiösa tankar, och metoder för att uppnå vakenhet, har börjat användas på bred front inom modern psykoterapi. I Idagsidans nya serie Levnadskonst ska vi inte bara spegla fenomenet, utan också ge råd om hur man kan finna lugnet i de inre stormarnas öga.

Anders Haag
Publicerad
Annons

Tänk dig att du står med kläderna på i en duschkabin – blind, utan att veta var du är. Vattnet är iskallt och du blir dyblöt. Eftersom du inte är medveten om var du befinner dig reagerar du instinktivt – kastar dig än mot den ena väggen, än mot den andra, för att undkomma obehaget. Men det forsande vattnet är överallt. Och du blir allt mer desperat. Det enda resultat du uppnår är sprickor i plexiglaset och att du gör dig illa.
Så kan det vara när livet går emot oss, på ett eller annat sätt. Vi överväldigas av starka känslor, tankar som löper amok och vi styrs av impulser. Sällan agerar vi klokt när vi är stressade, rädda, blir sårade, kränkta, övergivna, uteslutna eller är förföljda av inre demoner. Vi gör misstag, ger igen, flyr, försjunker i depression. Och så vidare.
Vad göra?
Åsa Nilsonne vet: Försök stå ut med situationen och se den som den är, utan att döma. Eller med andra ord: Bli medvetet närvarande, precis här och nu. Då förstår du var du är och vad som behöver göras. Du kan lugnt fatta kranen, stänga av vattenflödet och kliva ut ur duschkabinen.

Klokt va! Jo, Åsa Nilsonne är nog en klok person. En kvinna med många titlar: psykiater, medicine doktor, legitimerad psykoterapeut och handledare. (Och ja, det är den Nilsonne, som också skriver kriminalromaner.) Därtill har hon på Karolinska Institutet, KI, de senaste tio åren arbetat terapeutiskt med unga kvinnor som har det mest tumultartade känsloliv. Kvinnor som ofta är arga, deprimerade, ångestfyllda och olyckliga och som utifrån dessa känslor agerar impulsivt: skär sig, tar droger, överger sin partner för att slippa bli övergivna, är sexuellt risktagande (för att få bekräftelse) och gör självmordsförsök.
Just dessa tjejer har, som en del av behandlingen, fått lära sig att bli mer medvetet närvarande. Med mycket goda resultat som följd. Klienterna har fått en förmåga att stoppa sina impulshandlingar och deras häftiga känslovågor har dämpats. De har blivit lugnare, mer samlade och mår bättre.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons