Flera hälsovinster med gröna gårdar

Trånga förskole- och skolgårdar är hälsovådligt för barn, menar folkhälsoforskaren Cecilia Boldemann. Hennes forskning visar att barnen rör sig mindre och har större koncentrationssvårigheter jämfört med barn som har en god utemiljö.

Publicerad
Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna.

Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna.

Foto: Anders Ahlgren
Gården på förskolan Bredängs allé 49 har rum för många olika lekar med sina klätterställningar, buskar, odlingslådor och äppelträd att klättra i. Det finns också ställen att dra sig tillbaka till och få en paus.

Gården på förskolan Bredängs allé 49 har rum för många olika lekar med sina klätterställningar, buskar, odlingslådor och äppelträd att klättra i. Det finns också ställen att dra sig tillbaka till och få en paus.

Foto: Anders Ahlgren
Annons

Hur utemiljön ser ut på våra förskolor, skolor och fritidshem har stor betydelse för våra barns hälsa. Det menar Cecilia Boldemann, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

– Är utemiljön schyst så tar barn hand om sin hälsa själva. Då leker de aktivt i skuggan och både skyddas mot stark sol och rör sig tillräckligt mycket, säger hon.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons