Dödliga arbetsolyckor vanligare bland äldre

Äldre är överrepresenterade när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Det visar statistik som SvD tagit fram med hjälp av Arbetsmiljöverket. När arbetslivet blir längre ökar också riskerna för allvarliga skador, enligt forskaren Bengt Järvholm.

Johannes Ledel
Publicerad
Annons

Varje år rapporteras ungefär 50 dödsolyckor i arbetet och runt 10 000 arbetsplatsolyckor som leder till 14 dagar eller mer sjukfrånvaro. Det finns ett antal tydliga mönster när det kommer till arbetsplatsolyckor och vissa branscher, så som byggindustrin, är mer riskfyllda än andra.

Tidigare har man uppmärksammat att det finns en tydlig könsobalans när det gäller just dödsolyckor, och enligt en rapport från Arbetsmiljöverket från våren 2017, är nio av tio som dör på jobbet är män. Men den obalansen försvinner till stor del när det kommer till arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro. En gemensam nämnare för båda olyckstyperna är dock att det framförallt är äldre som drabbas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons