Om det ändå vore så lätt

Sanna Rayman
Publicerad
Annons

Om barnpornografi bara vore
en sort. Dokumenterade övergrepp på uppenbara barn. Då vore allt lätt. Dessvärre är det inte det. Gråzonerna och gränsdragningsproblemen är många. Till innehav, spridning och framställande av barnporr läggs nu ett tittförbud. Konsumtionen ska bli olaglig, även om bilden inte ligger i byrån eller filen på hårddisken. Risken att ”råka” se barnporr är liten, menar Beatrice Ask när farhågan lyfts. I viss mån har hon rätt. Den lagliga porrbranschen ålderskontrollerar rätt nitiskt. Likväl innebär detta ytterligare rättsosäkerhet på ett redan svårt område. Det har även JK påpekat, men enligt regeringen väger ambitionen att skydda barn ”tyngre än en sådan begränsning av informationsfriheten” (
DN 2/11).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons