Förödande ökning av banavgifter

BANAVGIFTER Vd för Tågoperatörerna, Peder Wadman, riktar hård kritik mot beslutet att höja banavgifterna för tågtrafiken i Sverige, ett beslut som enligt Wadman kan få förödande konsekvenser både för tågbranschen och miljön.

Publicerad
Annons

Under de senaste fyra åren har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stärka järnvägen och bidra till en fortsatt positiv utveckling i sektorn. Det har handlat om närtidssatsningar för att komma till rätta med eftersatt underhåll och kraftsamlingar i storstadsregionerna. Man har också medvetet arbetat för en fortsatt avreglering och marknadsöppning. I flera sammanhang har regeringsföreträdare uttalat sig positivt om järnvägens framtid och dess betydelse både för tillväxten och klimatmålen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons