Recension

Hets!Är hetsen en naturlag?

SKOLAN. Jan Björklunds marknadsliberala skola med konservativa ideal är en dominerande trend i västvärlden, konstaterar Sven-Eric Liedman i sin nya bok ”Hets”. Magnus Persson undrar hur det kunde bli så här.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

På ganska kort tid har något märkligt hänt. Den under många år så polariserade och hätska skoldebatten har skiftat utseende; tonläget har förändrats och framför allt har de grundläggande meningsbrytningarna minskat. Är vi på väg mot en ny konsensus, liknande den som rådde före 90-talets stora skolreformer med nya läroplaner, kommunalisering, och friskoleexplosion? Svaret på denna fråga är ja, menar idéhistorikern Sven-Eric Liedman i en viktig bok om utbildningssystemets drastiska förändringar de senaste decennierna.

En tydlig indikation på denna samstämmighet är att det sedan en tid är svårt att finna någon som på allvar ifrågasätter den individualistiska, marknadsanpassade och valfrihetsorienterade ideologi som enligt Liedman genomsyrar nästan allt tänkande om utbildning, från förskola till universitet. Hur har det kunnat bli så här?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons