Årstad – förslag om ny stadsdel i söderort

Bygg en ny stad i staden på Årstafältet! Förslaget förs fram i en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Men om Stockholm ska kunna växa måste först förbudet mot att bygga på icke exploaterad mark slopas, menar kammaren.

Thomas Berglund
Publicerad
Annons

För närvarande finkammas huvudstaden på jakt efter byggbara markytor. Befintliga bostadsområden förtätas. Samtidigt rasar ofta de som bor i området eftersom de tycker att de nya husen gör deras boendemiljö sämre. På andra håll i staden får verksamheter flytta på sig när industrifastigheter förvandlas till bostadsrätter.
– Så kan vi i längden inte ha det. Om Stockholm ska kunna växa krävs det att förbudet mot att bygga på oexploaterad mark tas bort, säger Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare.

För att kunna hålla fram ett exempel på hur staden skulle kunna bli ”mer stad” bad kammaren arkitekten och forskaren Jerker Söderlind att ta fram en stadsplan för Årstad. Han har helt enkelt ritat in hel stadsdel av Gamla stans storlek på det vindpinade Årstafältet.
– Dagens regelverk är helt inriktat på att bygga förort – i Stockholm markerar tullarna var staden har slutat växa. En stad på Årstafältet är ett tankeexperiment, men samtidigt fullt genomförbart, säger Jerker Söderlind.
Enligt honom är dagens innerstad för liten. Det har uppstått en brist på stad som bara kan åtgärdas om man kan erbjuda nya, avlastande, innerstadsmiljöer med samma intensitet, blandning och tillgänglighet som den gamla innerstaden.
Med Årstad skulle man slå tre flugor i en smäll. En del av dagens bostads- och stadsbrist skulle åtgärdas samtidigt som miljonprogramsområden, Valla Gärde och Östberga, förnyas. Dessutom skapas en mindre urban stadspark i stället för en större och lågutnyttjad förortspark.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons