”Missbruksvården tar ett kliv i fel riktning”

Ska vi förse de svenskar som missbrukar alkohol och andra droger med en modern, god och lättillgänglig vård, grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet? Vill vi samtidigt minska gapet i ojämlikhet och hälsa? Då är regeringens proposition om missbruksvården ett rejält kliv i fel riktning. Det menar läkare, forskare, politiker och representanter för flera organisationer engagerade i svensk missbruksvård och narkotikapolitik.

Publicerad
Annons

I Sverige lider idag över en halv miljon människor av någon form av beroende av alkohol, narkotika eller läkemedelspreparat. En miljon svenskar faller inom ramen för det som brukar kallas riskbruk. Närmare 30 000 svenskar klassas som tunga narkotikamissbrukare (injicerande och/eller dagligt användande av narkotikaklassade preparat). Ökat narkotikamissbruk i kombination med en svårtillgänglig, dåligt koordinerad och ojämlikt fördelad vård har sedan mitten av 90-talet lett till en alarmerande fördubbling av antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons