Föråldrad klassning i vägen för bättre city

GAMLA MISSTAG Ett framtida och tryggare city behöver fler bostäder men Stadsmuseets nya skyddsklassning, som inte längre har stöd i lagen, hindrar en förbättring. Det skriver stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Publicerad
Annons

Det måste finnas ett starkt skydd för Stockholms värdefulla miljöer. Dagens klassningssystem har dock flera brister som gör det svåranvänt och otydligt. Staden måste kunna skydda det unika samtidigt som exempelvis otrygga citymiljöer kan förbättras för framtiden.

Stockholms historiska byggnader och stadsmiljöer har mycket stora värden som vi måste vara rädda om. Samtidigt måste staden idag lära av och hantera många av de misstag som begåtts under efterkrigstiden. Det okänsliga rivningsraseri som under tre decennier drog fram i de centrala delarna av vår stad har skapat miljöer tömda på liv och mänskliga aktiviteter. Efter butikernas stängningsdags dör citykvarteren och otryggheten breder ut sig. Framtidens city bör därför få fler bostäder och de mest misslyckade miljöerna bör byggas om. Det är en prioritering av det slag som Johan Johansson efterlyser i SvD 25/5.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons