Öppenhet ger bättre hälsa

Qigong på vårdcentraler, taktil massage på vårdavdelningar och ett helt temanummer i Läkartidningen. Traditionell medicin i Kina och annan så kallad alternativ medicin har tidigare förbisetts och varit tabu inom skolmedicinen. Nu har intresset för denna ”komplementärmedicin” vuxit bland läkare och även politiker har hoppat på tåget.

Publicerad
Annons

Intresset och toleransen för komplementärmedicin har ökat påtagligt de senaste åren inom sjukvården. En av dem som märker av skillnaden är Anders Warenmark, distriktsläkare i Bagarmossen i södra Stockholm.
– Intresset från allmänheten har ökat, vilket även påverkar läkarna. Framförallt den yngre generationen läkare visar öppenhet för kunskaper som finns utanför skolmedicinen.
Han tror att en anledning är att forskning på området, till exempel på akupunktur, massage och kiropraktik, visat på metodernas effekt. En annan är patienternas ökande användande av komplementärmedicin, KAM.
– De flesta allmänläkare vet att patienterna går till KAM-terapeuter och använder sig av naturläkemedel, så det finns ett behov att veta mer.
Själv står Anders Warenmark med en fot i båda lägren eftersom han utbildade sig i kinesiologi, akupunktur och massage på
80-talet – innan han blev läkare. Han tycker att oförståelsen funnits från båda håll. Det är inte bara läkare som kan vara nedlåtande mot komplementärmedicin, utan även tvärtom.
– Man är inte tolerant bara för att man arbetar med komplementärmedicin. Det finns många som är kritiska till skolmedicinens syn där. Men jag tycker att kritiken har mildrats från båda sidor.

För att öka öppenheten anser han det viktigt med mer samarbete över gränserna och att större resurser ges till forskning på KAM-området. Om man har kunskap om olika metoder kan man erbjuda patienterna en optimal behandling.
– Jag tror komplementärmedicin kan hjälpa till att ringa in en patients problematik där inte skolmedicinen lyckas, till exempel vid olika smärttillstånd och kroniska problem. Inom komplementärmedicinen ser man ofta till hela livssituationen.
Till hösten kommer Anders Warenmark att delta i en pilotstudie som ska göras på två vårdcentraler i Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet. Man kommer då att titta på samarbetsmöjligheter mellan skolmedicin och komplementärmedicin i primärhälsovården. Vissa patienter kommer att erbjudas komplementärmedicinsk behandling under överinseende av läkare.
– Det är första gången den här typen av studie görs i Sverige och vi hoppas att det blir en språngbräda till fortsatta studier i större omfattning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons