Ola Sigurdson:Vänsterateister har fått fart på teologin

RENÄSSANS. Det teologiska samtalet ter sig alltmer oundgängligt för akademiker från olika discipliner, troende eller ej, världen över. I och med den politiska teologins återkomst avtäcks hur beroende moderniteten i alla dess stadier har varit av teologiska föreställningar.

Publicerad
Annons

Teologin är tillbaka. I Sverige märker vi det bland annat i medierna. Ett exempel är att det åter debatteras teologiska frågor på dagstidningarnas debatt- och kultursidor. När Katolska kyrkans svenske biskop Anders Arborelius och pingstvännen Sten-Gunnar Hedin den 28 januari 2003 polemiserade mot Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop KG Hammars syn på Jesus på SvD:s Brännpunktsida, resulterade detta i inte mindre än 37 repliker (om jag räknat rätt) och gav ekon på ledarsidor, i ett otal intervjuer i tidningar, i radio och i tv, i församlingshem och kulturhus. Ett annat exempel är att Sveriges Radios P1 för något år sedan startade ”Teologiska rummet” som en uppföljare till ”Filosofiska rummet” – nästan en anakronism i en mediesituation som annars mest präglas av frågesporter, äventyrslekar och lätt underhållning. Teologin är tillbaka.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons