Utvandring av vita från Sydafrika

Publicerad
Annons

KAPSTADEN Nära en miljon vita har emigrerat från Sydafrika det senaste decenniet. Lagstadgad rasdiskriminering anges som en huvudanledning.
Den vita befolkningen har minskat med nära en femtedel efter demokratiseringen 1994.
Den höga brottsligheten är en annan orsak till utvandringen, enligt forskaren Marco MacFarlane vid South African Institute for Race Relations, SAIRR.
Institutet har en respekterad bakgrund som viktig aktör i kampen mot apartheidsystemet. I dag är SAIRR ofta kritiskt till hur det styrande partiet ANC hanterar de känsliga rasfrågorna. Även oppositionen anklagar ANC för att vara ”lika besatt av rastänkande” som den gamla apartheidregeringen.

Sydafrika hade en period på sex år efter 1994 då lagstiftningen var fri från begreppet ras. Rasbaserade lagar återinfördes 2000 med positiv särbehandling av icke-vita, så kallad affirmative action. Lagarna gäller inom både offentlig och privat sektor. Det pågår stora förändringar på arbetsmarknaden. Det har bildats en svart medelklass och en
tredjedel av höginkomsttagarna är i dag svarta.
Eftersom positiv särbehandling av vissa innebär negativ särbehandling av andra har den vita utvandringen tagit ny fart. Antalet vita har minskat med 840 000 personer på tio år, från cirka 5,2 till 4,3 miljoner. Med beaktande av den normala folkökningen var utvandringen runt en miljon, enligt SAIRR:s rapport.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons