Dömd för skakvåld får resning

Högsta Domstolen, HD, har beviljat resning i ett av de två fall som
SvD skrev om i oktober förra året. Det gäller en 31-årig man som för sju år sedan dömdes till fem års fängelse för att ha skakat sitt spädbarn till döds.

Ia Wadendal
Publicerad
Annons

Redan i oktober beslutade HD att pappan skulle släppas i väntan på avgörandet om resning. HD hade då tagit del av Rättsliga rådets yttrande där det framkommer att olika sjukdomssymptom, som till exempel blodproppsbildning i hjärnan, kan misstas för skakvåld – eller ”shaken baby syndrome”.

Så här skriver HD i resningsbeslutet: ”Pappan har i resningsmålet åberopat sakkunnigutlåtanden som redovisar nya medicinvetenskapliga rön. Enligt utredningen har den vetenskapliga utvecklingen visat att blödningar av det aktuella slaget kan ha olika orsaker. Dottern kan därför ha avlidit av andra orsaker än skakvåld, och enligt ett sakkunnigutlåtande som Rättsliga rådet har hämtat in kan sannolikheten för ett icke våldsrelaterat uppkomstsätt inte anses vara helt obetydlig.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons