Genusmärkta universitet välkänd diktatortaktik

DEBATT. Den intellektuella grunden för forskarnas arbete håller på att undermineras av universitetets genusmärkning. Tore Frängsmyr undrar varför de flesta forskare tiger.

Tore Frängsmyr
Publicerad
Annons

Före jul utgick ett påbud vid Uppsala universitet om att hela världen skulle genusregistreras. Ja, egentligen gällde det verksamheten i humaniora och samhällsvetenskap, men anslaget hade en universell prägel. Från början var tanken att det skulle heta genuscertifiering, men ”för att undvika mindre lämpliga associationer” valde man istället genusmärkning. Även det ordet innehåller – kan man tycka – mindre lämpliga associationer.

Vad innebär då genusmärkning? Enligt beskrivningen skall institutionerna få något slags licens eller körkort, som intygar att de blivit godkända. Om de uppfyller ett visst antal uppställda kriterier accepteras de som politiskt korrekta, och då får de högre status och kan räkna med större ekonomiska resurser: ”Det ska löna sig att ansöka om och bli genusmärkt.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons