Bättre än så här blir det inte

EU EFTER IRLAND. Rimligtvis ligger nu Lissabonfördraget inom räckhåll. Det öppnar nya möjligheter för EU-samarbetet. Samtidigt blir förmodligen detta fördrag ändstationen för drygt tjugo års mödosam konstitutionell ingenjörskonst inom EU. Bättre än så här blir det inte.

Rolf Gustavsson
Publicerad
Annons

De nya möjligheter som fördraget öppnar innehåller inga garantier för att de tillvaratas. Det krävs också politisk vilja att utnyttja de nya verktygen. Det gäller exempelvis att konkretisera betydelsen i ”den anda av solidaritet” som förutses för en gemensam klimat- och energipolitik. Likaså prövas den politiska viljan till gemenskap exempelvis i de nya förutsättningarna för invandrings- och flyktingpolitiken. Med Lissabonfördraget i kraft kan EU:s politiska ledare inte längre gömma sig bakom sin gamla vetomakt. Det rättsliga och polisiära samarbetet integreras i EU:s ordinarie verksamhet, med majoritetsbeslut och med en roll för EU-kommissionen, EU-parlamentet och domstolen.

Utåt betyder Lissabonfördraget att utvidgningen av medlemskretsen kan fortsätta. Länderna på Balkan fick ett löfte om medlemskapsperspektiv redan 2003 och efterhand kan det börja förverkligas. Dörren öppnas även för Island. Den politiska knäckfrågan gäller Turkiet, som redan förhandlar om anslutning men vars ambitioner att bli EU-medlem möter motstånd i tongivande huvudstäder som Berlin och Paris.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons