Fler är rädda för att kritisera

Klimatet på många statliga arbetsplatser har hårdnat till följd av politiska beslut och tuffa effektiviseringskrav. Vår undersökning visar att öppenheten har påverkats i negativ riktning, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST.

Publicerad
Annons

Siffror från OECD visar att medborgarnas förtroende för staten är mycket högt i Sverige jämfört med andra länder. Öppenhet och transparens framhålls som viktiga förklaringar. En av grundstenarna i vår demokrati är meddelarskyddet som innebär att anställda i staten med grundlagsskydd kan berätta om oegentligheter på arbetsplatsen. Grundtanken är att medborgarna alltid ska kunna granska hur skattemedel används så att korruption motverkas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons