Lagen gör läkarens roll oklar

Om en patient avlider som följd av ett riskfyllt kirurgiskt ingrepp hålls kirurgen inte ansvarig för patientens död. Men ansvarsfrihetsprincipen finns inte inskriven i strafflagen. Det är hög tid att anpassa den, skriver professorerna Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe.

Publicerad
Hur det går för hälso- och sjukvårdspersonal som blir föremål för domstolsprövning ger fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus en uppfattning om.

Hur det går för hälso- och sjukvårdspersonal som blir föremål för domstolsprövning ger fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus en uppfattning om.

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

I Sverige finns en rättstradition där läkare tillåts utsätta en välinformerad patient för riskfyllda behandlingar utan att själva riskera att bli åtalade. Detta gäller under förutsättning att behandlingen har genomförts enligt god medicinsk praxis – vetenskap och beprövad erfarenhet. Om en patient avlider som följd av ett riskfyllt kirurgiskt ingrepp hålls kirurgen inte ansvarig för patientens död. Man hänvisar till en
ansvarsfrihetsprincip som tillämpas i sådana situationer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons