Det ska bli lättare att ta över företag

90 procent av alla företag i Sverige ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Regeringen utreder möjligheterna att göra det enklare med generationsskiften i fåmansföretag, skriver ministrarna Anders Borg och Annie Lööf.

Publicerad
Annons

Vi håller nu på att lämna en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid. Även om vissa risker kvarstår är huvudscenariot en gradvis återhämtning av den svenska ekonomin. För att stötta jobben under krisen har politiken varit inriktad på att hålla uppe hushållens efterfrågan, göra lättnader för företagen och se till att fler kommer in på arbetsmarknaden. Detta har skett genom en kombination av lägre skatter på arbete och företagande och ökat stöd till de ekonomiskt mest utsatta hushållen. Trots stora nedskärningar i andra länder och minskad global efterfrågan är våra statsfinanser i gott skick och vår sysselsättning högre.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons