Äldre tvingas betala för ”gratis” hjälpmedel

I flera kommuner i Stockholms län har pensionärer på särskilda äldreboenden eller sjukhem tvingats betala för katetrar och hjälpmedel som egentligen ska vara gratis. Entreprenörer som har avtal med en kommun eller landstinget har helt enkelt vältrat över kostnader på de äldre eller på staten.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

Det var i Solna kommun som man först fick uppgifter om att äldre som var inskrivna i särskilda boenden tvingades betala för exempelvis spolvätskor, katetrar, stomipåsar och i vissa fall även näringsdrycker. Detta trots att den sortens förbrukningsartiklar enligt lagen ska vara gratis för äldre som lider av exempelvis en inkontinenssjukdom. I avtalet med kommunen eller landstinget har entreprenören nästan alltid redan förhandlat sig till betalning för att tillhandahålla dessa hjälpmedel utan kostnad för de äldre.

Stig Malm (S), tidigare LO-ordförande och nu vice ordförande i omsorgsnämnden i Solna, var en av de första som uppmärksammades på fusket och bluffen mot pensionärerna. Efter en granskning på omsorgsförvaltningen kunde man se att entreprenörerna ofta övertalade läkare från både landstinget och privata uthyrningsföretag att skriva ut recept på förbrukningsartiklarna. På det viset fick de äldre betala när de löste ut sina recept om de inte uppnått sitt högkostnadsskydd förstås. Då rullades kostnaden över på staten i stället.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons