Därför behövs nationella riktlinjer

Det finns en gräns där äldre människor far direkt illa och där närvaro inte kan ersättas av larm och låsta dörrar. Det är i själva verket SKL och de borgerliga partierna som bör svara på frågan om man kommer att fortsätta att negligera problemen med bemanningen på demensboenden, skriver Lena Hallengren (S) och Marie-Louise Fransson Forsberg, SKL.

Publicerad
Annons

Demensvården i Sverige har kriterats mycket hårt på senare tid. Uppdrag Granskning gjorde nyligen ett uppmärksammat reportage i SVT som beskrev hur dementa lämnades ensamma och inlåsta nattetid. Socialstyrelsen gjorde därefter omkring hundra oanmälda inspektioner som visade att sex av tio boenden var låsta och obemannade en kortare eller längre del av natten. Personalen vid 40 procent av boendena berättar att de upplever att bemanningen är för låg för att kunna ge de demenssjuka god vård och omsorg. Men Socialstyrelsens egen bedömning är att bemanning är för låg på hela 58 procent av boendena.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons