Analys

Per Lindvall:Släpp ingen krisdjäfvul över bron

Per Lindvall

Ingves kriskompani som till varje pris ville hålla krisdjäfvulen borta får kritik för sin oro över hushållens skuldsättning.

Publicerad
Släpp ingen djävul över bron'. Den klent begåvade soldaten Sven Dufva i Albert Edelfeldts illustration till Runebergs Fänrik Ståls sägner

Släpp ingen djävul över bron'. Den klent begåvade soldaten Sven Dufva i Albert Edelfeldts illustration till Runebergs Fänrik Ståls sägner

Foto: ALBERT EDELFELDT
Annons

I förra veckan kom ännu en rapport, den här gången från analysföretaget Evidens, som visar att Riksbankens oro för de höga hushållsskulderna är klart överdriven. Riksbankens mjältsjuka ängslan har klara drag av fantomsmärtor från den traumatiska svenska finanskrisen på 1990-talet. Dessa smärtor förefaller ha förstärkts av att Riksbanken togs på sängen av Swedbanks och även SEB:s vid- lyftiga expansion i Baltikum, med efterföljande behov av stödlån.

De svenska hushållens höga brutto- skuldsättning och en eventuell bostadsbubbla i storstadsområdena har även pekats ut av Internationella valutafonden, IMF, som en potentiell krishärd. Den ska till varje pris undvikas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons