Miljöprövning ska bli enklare

Miljöprövningen vid till exempel vägbyggen måste bli mer förutsägbar. Samtidigt ska inte miljöskyddet försvagas. Därför föreslår regeringen i dag en ny utformning av reglerna i miljöbalken. Förändringarna lägger grunden för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess, skriver miljöminister Lena Ek.

Publicerad
Annons

När miljöfarlig verksamhet och andra projekt som vägar och järnvägar ska tillståndsprövas ska det företag eller den offentliga aktör som söker göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna identifierar och beskriver effekterna den planerade verksamheten eller åtgärden har för människor, växter, djur, mark, vatten och luftkvalitet. Dessa regler finns i miljöbalken och är av grundläggande betydelse för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas i miljöprövningen till de miljö- och hälsoeffekter som en verksamhet kan medföra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons