Nollvision mot rökning lanseras

Det behövs nya krafttag mot rökningen. Nästa steg är att stoppa tobaksförsäljningen i livsmedelsbutiker och på sjukhus. Det budskapet går nu Cancerfonden ut med under parollen att på sikt införa nollvision mot tobaksrökning.

Publicerad
Varannan svensk tycker att försäljning av cigaretter borde förbjudas i livsmedelsbutiker.

Varannan svensk tycker att försäljning av cigaretter borde förbjudas i livsmedelsbutiker.

Foto: SCANPIX
Annons

Kampen mot rökningen kan ­ingalunda anses avslutad med att restauranger gjordes rökfria 2005. Men enligt Cancerfondens utspel i går kan det förefalla så. Anslagen till det som kallas tobakspreventivt arbete har nämligen sjunkit drastiskt efter krogstoppet.

Detta vill nu Cancerfonden ändra på och kräver nya pengar för att förebygga rökning, det vill säga främst se till att unga inte börjar röka. Målet har alltså denna gång formulerats som en nollvision. För ändamålet har Cancerfonden låtit göra en enkätundersökning bland 1 000 svenskar där 63 procent av de tillfrågade säger sig vara för en nollvision i frågan om tobaksrökning. 57 procent kan också tänka sig ett förbud mot tobaksförsäljning i livsmedelshandeln.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons