Tryckfriheten måste gälla också e-böcker

Svensk tryckfrihet måste gälla oberoende om en text publiceras i en fysisk bok eller i en e-bok, skriver representanter för Författarförbundet och Förläggareföreningen.

Publicerad
Annons

I år är det 250 år sedan riksdagen beslutade att införa tryckfrihet i Sverige. 1766 års tryckfrihetsförordning blev den första i världen att ge skydd åt den medborgerliga rätten att fritt få uttrycka sina åsikter i skrift. Censuren avskaffades och Offentlighetsprincipen instiftades. Men det som 1766 var ett demokratiskt och medborgarrättsligt genombrott riskerar att i takt med medieutvecklingen urholkas och förlora sin innebörd. Författarförbundet och Svenska Förläggareföreningen vill stämma in i firandet av det fria ordet, men samtidigt påminna om att våra grundläggande fri- och rättigheter behöver överföras till modern tid för att behålla sin kraft. Det är hög tid att vi tar juridiskt ansvar för framtidens yttrande- och tryckfrihet.

De principer som bär upp våra yttrandefrihetsgrundlagar har på grund av teknikens utveckling satts ur spel. De ord som i en fysisk bok skyddas av grundlagen saknar skydd om de förekommer i e-böcker (både exemplarförsålda och strömmande) och böcker som trycks med print-on-demand-teknik. Det handlar om så viktiga saker som förbudet mot censur, meddelarfriheten, källskyddet och efterforskningsförbudet. En särskild rättegångsordning med en egen brottskatalog och juryprövning ska alltid tillämpas vid bedömning av exempelvis förtal i en bok.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons