Hedenius fick kyrkan dit han ville

Publicerad
Annons

Femtiotalet var ett svart årtionde för Svenska kyrkan. Det började med tro och vetande-debatten, fortsatte med Helanderaffären och slutade med kvinnopräststriden. Kvinnopräststriden splittrade kyrkan för decennier framåt, Helanderaffären avslöjade klerikala skamgrepp och intriger inför folket.
Men tro och vetande-striden var kanske på sitt sätt allvarligast. Den tycktes inte bara blotta att biskopar och teologer var oförmögna att försvara kristendomen mot vetenskaplig kritik. Den föreföll därtill visa att de gick bet på att tala om vad deras kristendom överhuvudtaget gick ut på. Evangeliets förkunnare tycktes skämmas för evangelium så till den grad att de förnekade att kristendomen alls innehöll några lärosatser som borde betraktas som sanna.


Illustration: Peter Östman

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons