Lars Fr H Svendsen:Arbete en välsignad förbannelse

I antiken var arbete av ondo och hörde inte till människans natur. Under reformationen blev det en moralisk plikt och så småningom en del av en kollektiv identitet. I dag är det en aktivitet där man uttrycker sig själv, en del av livsstilen – raka motsatsen till det antika synsättet.

Lars Fr H Svendsen
Publicerad
Annons

Vad är arbete? Det är en fråga som inte tillåter något enkelt svar. Arbete är inte något enhetligt – snarare handlar det om en stor mångfald fenomen som samlats under ett begrepp. Därför blir det vanligtvis något missvisande med breda generaliseringar om att arbetet i dag ”ter sig så och så”, och att det i framtiden kommer att vara ”på det och det sättet”. Generaliseringarna ger oss en allt för entydig bild av sammansatta och ofta även motsägelsefulla processer. Å andra sidan måste vi ty oss till sådana förenklade grepp om vi överhuvudtaget ska få några perspektiv på vad arbetet har varit, vad det är i dag och vad det kanske kommer att bli i framtiden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons