Vargar måste kunna leva i renområdena

Naturvårdsverket bör kunna ställa rimliga krav på renskötarna när det gäller samexistens med varg. Att skjuta den genetiskt värdefulla vargtiken i Junsele visar tydligt myndighetens undfallenhet. Idag ska förvaltningsrätten avgöra vargens öde, skriver Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen.

Publicerad
Annons

På tisdagen kan ödet beseglas för den nu rikskända vargen i Junsele. Vargtiken har vandrat tillbaka norrut och är nu åter i det område som hon uppenbarligen ser som sitt hemmarevir. Renarna är borta men hennes närvaro är ändå starkt ifrågasatt eftersom rennäringen vägrar att acceptera varg i renskötselområdet. Och det är Naturvårdsverkets flathet inför Svenska Samernas Riksförbunds nollvision för varg som ligger till grund för den kommande rättegången, som är unik i sitt slag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons