Claes Borgström granskas i disciplinnämnd

Advokat Claes Borgströms deltagande i
den mejlkonversation där justitierådet Göran Lambertz dryftat strategier för debatten kring det så kallade Quickärendet, kommer nu att prövas i Advokatsamfundets Disciplinnämnd.

Publicerad
Claes Borgström.

Claes Borgström.

Foto: GUNNAR LUNDMARK
Annons

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, beslutade på eget initiativ i september att ta reda på varför Claes Borgström deltagit i mejlkonversationen med Lambertz och de tidigare Quickutredarna Christer van der Kwast och Seppo Penttinen. Mejlkonversationen har publicerats i flera medier under september i år, och blivit starkt ifrågasatt.

Efter att ha fått svar från Borgström har frågan om mejlkonversationen tagits upp i Advokatsamfundets styrelse som nu beslutat att hänskjuta ärendet för prövning i Disciplinnämnden. Det betyder att nämnden prövar om Borgström eventuellt brutit mot god advokatsed.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons