Hur gammal är antisemitismen?

Antijudisk skulptur från 1300-talet i Uppsala domkyrka, motivet föreställer en så kallad ”judesugga”, en vanlig antisemitisk karikatyr under medeltiden.
Antijudisk skulptur från 1300-talet i Uppsala domkyrka, motivet föreställer en så kallad ”judesugga”, en vanlig antisemitisk karikatyr under medeltiden.
Dick Harrison
Publicerad
Annons

Jag får ofta denna fråga, och den är inte lättbesvarad. Svaret är beroende av definitionen. Om man med antisemitism menar själva användandet av termen hamnar vi på 1800-talet, närmare bestämt år 1860, då begreppet introducerades av Moritz Steinschneider. Det blev allt vanligare efter 1879, då den tyske journalisten Wilhelm Marr tagit till sig begreppet. Detta var vid en tidpunkt då många mer eller mindre grumliga idémässiga strömningar gavs sken av vetenskaplighet för att legitimeras, och det var så Gobineau, Chamberlain med flera kom att föra de antisemitiska rastankarna vidare in på 1900-talet. Det nya med 1800-talets antisemitism var följaktligen det uttryckligen rasbiologiska elementet. Men de övriga idéer som Marr sammanfattade under termen antisemitism var betydligt äldre än så.

Om vi studerar de stereotypiska uppfattningar av juden som karaktär och judarna som folkgrupp, som ofta hamnar i fokus för antisemitismen (till exempel girighet), finner vi att de har successivt byggts upp under minst två millennier av antijudiska skriftställares verksamhet. Vissa uppfattningar kan beläggas redan under antiken. Romerska författare som Tacitus och Juvenalis kritiserade judiska sedvanor och religiösa bruk, exempelvis förbudet mot svinkött, och det förekom att man anklagade judarna för att vara ett särskilt farligt folk som hatade alla andra. Det senare har varit en antisemitisk standardanklagelse, med mängder av konspirationsteoretiska variationer, ända in i modern tid (se bara på Sions Vises protokoll och andra förfalskade skrifter som har anspelat på judiska försök att ta över världen – de var legio redan på 1300-talet). Det är fullt möjligt att vissa antisemitiska inslag fanns långt före Kristi födelse, till exempel hos de seleukidiska härskare som bekämpade mackabéerna, men här tvingas vi i regel endast sätta vår lit till Gamla testamentets tendentiösa skrifter, vilket försvårar forskningen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons