Den politiserade klimatvetenskapen

Thomas Gür
Publicerad
Annons

Diskussionen kring en av människan förorsakad global uppvärmning har under året präglats av avslöjanden om felaktigheter, överdrifter och utelämnande av fakta i FN:s klimatpanels, IPCC:s, rapporter. Det underlag som IPCC bygger sina förutsägelser på har utsatts för granskning, och en mindre del av materialet, som i sin helhet ofta hävdats vara oomtvistlig vetenskaplig forskning, har visat sig härröra från aktivistrapporter, tidningsartiklar och studentuppsatser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons