ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Den politiserade klimatvetenskapen

Thomas Gür
Publicerad

Diskussionen kring en av människan förorsakad global uppvärmning har under året präglats av avslöjanden om felaktigheter, överdrifter och utelämnande av fakta i FN:s klimatpanels, IPCC:s, rapporter. Det underlag som IPCC bygger sina förutsägelser på har utsatts för granskning, och en mindre del av materialet, som i sin helhet ofta hävdats vara oomtvistlig vetenskaplig forskning, har visat sig härröra från aktivistrapporter, tidningsartiklar och studentuppsatser.

Laddar…