ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Egna rädslan styrde flyktingarbetet

Joakim Molander
Publicerad

Svante Hansson
Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i Stockholm 1933-1950
444 s. Hilleleförlaget. CA 397:-

Hur förhöll sig Mosaiska (judiska) församlingen i Stockholm gentemot sina förföljda trosfränder före under och efter andra världskriget? Hur agerade man för att hjälpa dem? Om dessa känsliga frågor har det rått och råder än i dag delade meningar. Somliga har menat att man gjorde vad man kunde under rådande omständigheter, andra har hävdat allt från att engagemanget var svalt och opersonligt till att församlingen medvetet agerade gentemot regeringen för att begränsa antalet judiska flyktingar. Redan på 1950-talet uppstod en klyfta mellan de olika tolkningarna och därmed mellan de överlevande flyktingarna och Mosaiska församlingen. För några år sedan beställde dock Judiska församlingen i Stockholm en vitbok av den i sammanhanget oberoende statsvetaren Svante Hansson. Resultatet av hans arbete föreligger nu i den digra Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska
församlingen i Stockholm 1933-1950.

Laddar…